Mondorama tourist &travel agency

Dušanova 54, PC Dušanov bazar lok 216, Niš, Serbia
Tours/sightseeing

Radno vreme

ponedeljak
09:00 - 17:00
utorak
09:00 - 17:00
sreda
09:00 - 17:00
četvrtak
09:00 - 17:00
petak
09:00 - 17:00
subota
09:00 - 14:00
Mondorama tourist &travel agency

Opis

Turistička agencija MONDORAMA

https://twitter.com/mondorama_ta

skype: ta_mondorama „MONDORAMA“ je jedno od najstarijih turističko-agencijskih preduzeća u zemlji.
Osnovana je kao Društvo za turizam i usluge D.O.O. 1993. godine.
Registrovana je kod Trgovinskog suda u Nišu 03.03.1993. godine.
Vlasnik i generalni direktor svih ovih godina je Milanka Novaković-Kitevska, priznato i poznato turističko ime, kako u zemlji, tako i inostranstvu.Organizaciona struktura MONDORAMA -e

Organizacionu šemu naše agencije čine:
MENADŽMENT (globalna politika, ugovaranje, kadrovi, organizacija, koordinacija, standardi...),
KOMERCIJALA (kreacija turističkog proizvoda, kalkulacija, receptiva, inicijativa, posebni programi...),
PRODAJA ARR (obrada aranžmana, prijem stranaka, informisanje stranaka, opšte informacije...),
AVIO SLUŽBA (rezervacija i prodaja avio dokumenata domaćih i inostranih avio prevozilaca...),
MARKETING (javni nastupi, oglasi, propaganda, radio, televizija, reportaže, Public relation...),
RAČUNOVODSTVO (redovno praćenje i obezbeđenje sredstava, obrada podataka, statistika, obračuni, bilansi...),
FINANSIJE (finansijski projekti, plasmani finansijskih sredstava, replasman viška sredstava, ulaganje u nove investicije i projekte...).


Poslovne aktivnosti agencije

LETOVANJA: Srbija, Grčka, Turska, Egipat, Tunis, Italija, Crna Gora, Bugarska...
ZIMOVANJA: Srbija, Bugarska, BiH, Švajcarska, Austrija, Italija; Francuska...
POSLOVNI TURIZAM: Italija, Francuska, Nemačka, Austrija, Australija, Slovenija, Danska, Grčka, Holandija, Danska, zemlje Beneluksa...
KRSTARENJE MEDITERANOM: Već tri godine krstarimo istočnim i zapadnim Mediteranom, najvećim, najluksuznijim i najlepšim putničkim brodom na svetu – MB „Fantazija“Kongresni turizam:

U zemlji: Kongres psihijatara, Kongres fizijatara, Kongres reumatologa, Kongres ortopeda, Kongres nefrologa, Kongres ekonomista, Susret zdravstvenih radnika Vojvodine, Susreti zdravstvenih radnika Srbije, Simpozijumi farmaceuta Srbije, Simpozijumi elektrotehnike Srbije...,
U inostrastvu: Svetski kongres veterinara - Japan, Svetski kongres anatoma - Italija, Svetski kongres farmaceuta - Holandija i Španija, Svetski kongres nefrologa - Švajcarska... Ukratko od strane naše agencije vrši se celokupna:

- ORGANIZACIJA SIMPOZIJUMA, KONGRESA, NAUČNIH SKUPOVA,
- ORGANIZACIJA UČEŠĆA NA STRUČNIM SKUPOVIMA,
- ORGANIZACIJA POSETA DOMAĆIM I INO SAJMOVIMA I BERZAMA,
- KOMPLETNA PRIPREMA, ORGANIZACIJA I REALIZACIJA SKUPOVA I MANIFESTACIJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU.Ostale vrste turističkih usluga

- PRODAJA AVIO KARATA ZA SVE DESTINACIJE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU,
- REZERVACIJA HOTELSKIH SOBA U ZEMLJI I CELOM SVETU,
- RENT A CAR USLUGE I PRODAJA AUTOBUSKIH I ŽELEZNIČKIH KARATA I RENT A CAR USLUGE,
- AGENCIJSKI SERVIS SA VOZNIM PARKOM (TRANSFERI),
- OSTALE USLUGE TURISTIČKOG I AGENCIJSKOG SERVISA.


Garancija sigurnosti putnika i kvaliteta

Odavno je okončan postupak učlanjenja u domaće i međunarodne strukovne asocijacije, kao i dobijanje odgovarajućih sertifikata i licenci, što je stvorilo pretpostavke, omogućilo potvrdu kvaliteta u pružanju usluga i obezbedilo sigurnost naših putnika.
Pri tom posebno ističemo:

- LICENCU Ministarstva turizma za bavljenjem turoperatorskim poslovima (licenca A-333),
- LICENCU organizatora putovanja Agencije za privredne registgre (OTP 290/2010),
- LICENCU međunarodne asocijacije avio prevozilaca IATA,
- LICENCU jednog od najvećih svetskih GDS sistema AMADEUS,
- ČLANSTVO u Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija – YUTA,
- ČLANSTVO u Svetskoj federaciji nacionalnih udruženja – FUAAV-UFTAA,
- ČLANSTVO u regionalnim asocijacijama turističkih agencija – BAFTA... .


Tehničko-Tehnološki uslovi rada

Visok kvalitet pruženih usluga, potreba brzine i efikasnosti rada, delovanja i odlučivanja, zahtevaju snažnu logističku podršku. U tom smislu smo obezbedili savremen i efikasan tehničko-tehnološko-komunikacioni sistem agencije, koji se sastoji od sledećeg: kompjuterski sistem povezan mrezom, softveri agencijskog i finansijskog poslovanja, prikljucak za GDS Amadeus, stalni prikljucak za IATA-BSP sistem, desetak telefonskih i faks linija, stalan pristup internetu...

- POSEDUJEMO I SOPSTVENI VOZNI PARK KOJI SE SASTOJI OD AUTOBUSA NOVIJE GENERACIJE, KOMBIJA, KOMBI-BUSEVA, RAC AUTOMOBILA,
- ISPUNJAVAMO I SVE OSTALE ORGANIZACIONO KADROVSKE, MATERIJALNO-TEHNIČKE USLOVE IZ ZAKONA O TURIZMU I ODGOVARAJUĆEG PRAVILNIKA MINISTARSTVA ZA EKONOMIJU I REGIONALNI RAZVOJ.

Potvrda uspešnosti poslovanja agencije, svih ovih osamnaest godina, može biti iskazana i podatkom, da smo u proteklom periodu imali na stotine hiljada servisiranih putnika (najrazličitijih profila, zahteva i statusa).
Na kraju, godi nam i činjenica da se gosti uglavnom vraćaju (oko 75% je stalnih). Na taj način i oni postaju svojevrsni ambasadori naše i njihove turističke agencije „MONDORAMA“. Iz toga razloga, tržište, putnici i gosti su nametnuli novi slogan agencije „MONDORAMA – VAŠA SVETSKA PANORAMA“. Pa neka nam je srećno punoletstvo, a putnicima mnoštvo lepih putovanja i još više ugodnih iznenađenja...

INSTAGRAM PHOTOS FROM USERS